kontakt@bvet.dk
+45 7354 0035

Foreningens formål

Det er foreningens formål at fremme forståelsen for den uddannelse, der ligger bag enhver VET og dermed være med til at gøre en forskel for dem, der omgås foder til dyrene.

For at fremme forståelsen for den udvikling, der sker på fodermarkedet er vi klar til at hjælpe alle, der enten har taget eller ønsker at tage del i uddannelsen.

Samtidig kan og vil vi stå klar for dyreejeren med den nødvendige rådgivning, der skal til i hver enkelt tilfælde, idet faktuel viden er alfa og omega for at give den korrekte vejledning.

Foreningen vil arbejde på at formidle viden omkring fodring, fodermidler og lovgivning på en lettilgængelig og seriøs måde. Både til dyreejeren og til andre, der beskæftiger sig med foder til dyr.

Det er ligeledes foreningens formål, at skabe kontakten til lokale VET’er.

I punktform kan målet for foreningen gengives som:

Vi vil fremme forståelsen i samfundet for de vigtige redskaber en VET er i besiddelse af.

Vi vil understøtte uvildig og faktuel formidling af viden omkring ernæring af dyr.

Foreningen skal være selvfinancerende.

Foreningen skal have en lønnet medarbejder, hvis primære opgave det er at være det koordinerende og informerende centerpunkt.

Foreningen skal arrangere og afholde minimum 6 ernæringsseminarer om året over hele landet. Dette gøres i samarbejde med interesserede VET’er.

Foreningen vil arbejde for at påvirke politiske beslutningstageres viden om vigtigheden af ordentlig artskorrekt ernæring af dyr.

Foreningen vil arbejde på at højne vidensniveauet i detail-ledet indenfor foder til dyr.

Foreningen vil understøtte det enkelte medlems behov for assistance i det daglige arbejde som VET.

Foreningen vil udbrede kendskabet til VET-uddannelsen

For at se medlemslisten vælg punktet “Medlemmer”.

Foreningens vedtægter kan læses her