kontakt@bvet.dk
+45 7354 0035

Medlemmer

MEDLEMSKRITERIER:

Alle der er uddannet VET og dermed har bestået ALLE 6 grundmoduler på VET-uddannelsen kan optages som medlemmer af BVET

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af

generalforsamlingen, og er frem til udgangen af 2017:

A-medlemmer kr. 600,-

Alle medlemmer kan opnå rabat ved arrangementer som afholdes

på vegne af foreningen.

Rabatten fastsættes af bestyrelsen for hvert enkelt arrangement.

Foreningens vedtægter kan læses her

Link til aktive VET’er følger her:

Allan Venzel

Heidi Carlslund-Nielsen

Henning Hansen

Johnny Hune Pedersen

Rebekka Gadeberg

Bjarne Bjergfelt